Pravidla hry

Pravidla hry

Pravidla hry a obchodní podmínky

Tyto podmínky upravují pravidla a fungování televizního pořadu ,, Rychlá hra” a dále podmínky volání na audiotexové linky, které provozuje společnost TELEMEDIA INTERACTV PRODUCTION HOME LIMITED, registrovaná na Kypru se sídlem v Arch. Makarios III, 195 Neocleous House, P.C. 3030 Limassol, Kypr, zastoupená paní Elenou Constantinou. Č. registrace společnosti: HE 144566, DIČ CY 10147566V (dále jen "Organizátor")

I. Poskytovatel služby a Organizátor propagační kampaně (dále jen "Propagace" nebo "Hra"):

TELEMEDIA INTERACTV PRODUCTION HOME LIMITED, registrovaná na Kypru se sídlem v Arch. Makarios III, 195 Neocleous House, P.C. 3030 Limassol, Kypr, zastoupená paní Elenou Constantinou. Č. registrace společnosti: HE 144566, DIČ CY 10147566V (dále jen "organizátor").

Agregátorem telefonní linky 0906 95 33 33 je Advanced Telecom Services s.r.o., se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, 100 00 Praha 10 a telefonní linky 0900 712 812 Slovanet, a.s, se sídlem Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava.

Helpdesk pro zákazníky za účelem vyžádání řádných daňových dokladů, řešení reklamací, stížností apod.:rychlahra@calltv.com

II. Účel televizního pořadu Rychlá hra

2.1.Pořad slouží k propagaci časopisu Sedmička. V rámci pořadu je divákům představen časopis Sedmička a diváci mají možnost zavoláním na telefonní číslo 0906 95 33 33 (pro ČR) / 0900 712 812 (pro SK) zakoupit si čtvrtletní předplatné digitálního časopisu Sedmička (dále jen ,,služba”). Pokud se dále v těchto podmínkách hovoří o časopisu Sedmička, rozumí se tím jeho digitální verze.

2.2. Službu lze zakoupit 24 hodin denně 7 dní v týdnu zavoláním na telefonní číslo 0906 95 33 33 (pro ČR) / 0900 712 812 (pro SK). Další informace ohledně vysílacích časů hry najdete na http://www.rychlahra.org/

Linka 0906 95 33 33 pro volání z České republiky - jedná se o audiotexovou linku s jednorázovým zpoplatněním, tzn. linku, na které je poskytovaná služba zpoplatněna zákazníkovi na základě jednorázové ceny za uskutečněný hovor, ne za časovou jednotku hovoru. Cena volání činí 95,-- Kč vč. DPH. Koncová cena služby, zahrnující i cenu za spojení tedy činí částku ve výši 95,-- Kč vč. DPH.

Linka 0900 712 812 pro volání ze Slovenské republiky  - jedná se o audiotexovou linku s jednorázovým zpoplatněním, tzn. linku, na které je poskytovaná služba zpoplatněna zákazníkovi na základě jednorázové ceny za uskutečněný hovor, ne za časovou jednotku hovoru. Cena volání činí 2 EUR/volání včetně DPH. Koncová cena služby, zahrnující i cenu za spojení tedy činí částku ve výši 2 EUR/volání včetně DPH. Právní úprava podmínek této linky ve vztahu k Slovenským úřadům rovněž.podléhá příslušným Slovenským právním předpisům.

2.3. Postup získání služby (tj. Čtvrtletního) digitálního předplatného časopisu Sedmička:

- zavolaním na telefonní číslo 0906 95 33 33 / 0900 712 812 uslyšíte 5-ti místný kód. Tento kód Vám bude dvakrát zopakován, 5-ti místný kód si zapiště.

- na webové stránce: http://www.rychlahra.org/ v odkazu http://www.rychlahra.org/rychla-hra/ziskejte-poukaz/ do pole Vložit kód vepiště 5-ti místný kód, který Vám byl sdělen během hovoru a do pole Vložte telefonní číslo vepiště telefonní číslo, ze kterého jste volali na Audiotextovou linku pro získání 5-ti místného kódu a klikněte na tlačítko Generovat slevový kupon Následně se Vám na obrazovce Vašeho prohlížeče objeví Slevový kupon, jehož číslo vložíte při platbě objednávky čtvrtletního digitálního předplatného časopisu Sedmička na webové stránce:  https://shop.tyden.cz/objednavka. Kupon je nazván jako slevový, tímto kuponem se však hradí 100% úhrady ceny čtvrtletního předplatného.

Každý z volajících je oprávněn volat vícekrát a získat tak vice slevových kuponů a tedy předplatných. Kupon je přenosný a tedy volající je oprávněn přenechat kupon, resp. předplatné, dalším osobám. Vždy však platí jeden kupon = jedno čtvrtletní předplatné pro jednu osobu. Objednávku časopisu je třeba učinit a zaplatit kuponem nejpozději do 30 dnů od uskutečnění telefonního hovoru, na základě kterého volající získá předplatné, jinak nárok na předplatné zaniká.       

III. Doba trvání " Rychlá hra " Propagace a účast

3.1. Propagace časopisu Sedmička začíná 01. 07. 2019 a končí 31. 12. 2019. Audiotexové linky fungují 24 hodin denně. Zavoláním na Audiotextovou linku získá rovněž volající možnost zúčastnit se Hry (“Rychlá hra”) vysílané prostřednictvím televizních programů ohlášených na kanálu (kanálech), (dále jen "televizní kanál"). K podmínkám hry a účasti ve hře viz. následující články těchto podmínek.

3.2. Vysílací hodiny, stejně jako televizní kanál nebo televizní kanály pro vysílání programů jsou ohlášeny na webových stránkách http://www.rychlahra.org na webové stránce televizního kanálu. Organizátor si vyhrazuje právo změnit čas vysílání. Změny vysílacích hodin budou oznámeny na výše uvedených platformách.

3.3. Organizátor si vyhrazuje právo pozastavit nebo ukončit propagaci. Současně na výše uvedených platformách informuje účastníky o pozastavení / ukončení propagace takovým způsobem, jakým byla propagace oznámena. Pozastavení nebo ukončení nemá žádný vliv na platební povinnost zadavatele vyplývající z předchozích výher účastníků před přerušením / ukončením propagace.

IV. Podmínky účasti ve Hře

4.1. Hry se mohou zúčastnit volající, kteří v době přímého přenosu Pořadu dovršili věku 18 let, rozumí a mluví dobře česky a kteří:

- vlastní telefonní číslo nebo předplacenou kartu, která mu umožňuje volat na telefonní čísla se zvýšenou sazbou;

- volá na telefonní číslo s prémiovou sazbou z viditelného telefonního čísla (telefonní číslo volajícího není skryto) a zakoupí si tak 5 místný slevový kód k čtvrtletnímu digitálnímu předplatnému magazínu Sedmička

- 4.2. Zavoláním na telefonní číslo s prémiovou sazbou, volající  bere na vědomí a souhlasí se stávajícími podmínkami účasti na Propagaci a soutěže Rychlá hra  a ustanoveními uvedenými v zásadách ochrany osobních údajů. V souladu s tím se má za to, že volající, který zavolal na Audiotextovou linku, uznal a souhlasil s ustanoveními stávajících propagačních pravidel a zásad ochrany osobních údajů.

4.3. Telefonní číslo se zvýšenou sazbou 95,-- Kč pro ČR / 2 EUR pro SR vč. DPH (voláním tohoto čísla umožňuje službu zakoupit předplatné a nabízí možnost účastnit se Rychlé hry) je 0906 95 33 33 / 0900 712 812.

Telefonní číslo zákaznického servisu 283 025 025 (běžné hovory jsou zpoplatněny dle tarifu volajícího) lze volat od pondělí do pátku od 09:00 do 16:00

4.4. Cena služby, tj. cena za volání telefonního čísla s prémiovou sazbou, je 90 Kč po ČR / 2 EUR pro SR / volání, včetně DPH. Cena je zobrazena v televizním pořadu spolu s telefonním číslem (telefonní číslo s navýšenou sazbou) pro zakoupení předplatného a pro účast ve hře a také s telefonním číslem (s běžnými hovorovými sazbami) pro informace / služby zákazníkům. Cena služby nebo cena hovoru zahrnuje DPH.

4.5. Organizátor má právo změnit telefonní číslo s navýšenou sazbou, cenu hovoru /nebo cenu služby. Uvedené změny budou v předstihu zveřejněny Organizátorem, mimo dobu trvání televizního programu za stejných podmínek  v těchto podmínkách a následně na obrazovce během vysílání pořadu.

4.6. Pouze kupující, který nakupuje službu během živého vysílání a splňuje zbývající podmínky, jak bylo popsáno výše a který se dobrovolně účastní Hry (dále jen "Hráč"), získá právo na účast ve Hře. Volání uskutečněná mimo dobu trvání televizního programu (ani krátce před zahájením televizního programu nebo krátce po skončení televizního programu) nezakládají právo účastnit se hry. Hovory uskutečněné během opakovaného přehrání televizního programu také neposkytují právo účastnit se Hry.

4.7. Zaměstnanci Organizátora, tvůrce programu, televizní stanice nebo televizního kanálu, na kterých bude Propagace vysílána ("Vysílající Společnost"), společnosti zabývající se mobilními a pevnými službami, jejich mateřskými, dceřinými a přidruženými společnostmi, zástupci, reklamní a propagační agentury nebo jakákoli jejich sdružená korporace nebo kterákoli z jejich agentur spojená s propagací, nejbližší rodinní příslušníci a / nebo ti, kteří žijí ve stejné domácnosti těchto zaměstnanců, a každá osoba, jejíž přístup k reklamě byl ukončen nebo pozastaven (společně "vyloučené strany") nejsou způsobilé k účasti.

4.8. Nákup Služby neznamená automaticky účast ve Hře ani právo na výhru.

V. Jak hrát Hru?

5.1. Hra se skládá ze série her, hádanek a dalších otázek, které jsou uvedeny v živém televizním programu (dále jen "Otázka"), které musí Hráč vyřešit, aby získal cenu.

Typ, obsah a počet otázek a dotazů určuje výhradně Organizátor.

VI. O procesu výběru Hráčů k účasti v televizním programu

6.1. Pro vstup do živého televizního programu jsou Hráči náhodně vybráni pomocí matematického algoritmu z těch, kteří si Službu předtím zakoupili. Do studia bude živě připojen pouze jeden Hráč. Vybraný Hráč musí odpovědět na Otázku. Pokud není odpověď správná, bude přepojen do studia další Hráč a postup se bude opakovat až do konce televizního programu. Hráč se stane způsobilým k získání ceny v okamžiku, pokud vyřeší a sdělí správné řešení otázky položené v televizním programu. Způsob řešení otázek a správnost řešení určuje výhradně Organizátor, resp. Moderátor televizního programu. V případě jakékoliv diskuse nebo sporu týkajícího se jakéhokoli aspektu Hry, včetně způsobu Hry nebo správnosti odpovědi, je rozhodnutí Organizátora konečné a závazné pro hráče. Všechny pokyny poskytnuté Moderátorem během televizního programu, pokyny k účasti a / nebo informace týkající se Cen oznámených v programu se stávají nedílnou součástí stávajících podmínekHry.

6.2. Cenu vyhraje Hráč, který zakoupí Službu a  bude vybrán pro vstup do televizního programu, a v živém vysílání sdělí správnou odpověď na otázku. Pokud Hráč, který byl vybrán pro vstup do televizního programu, nedá správnou odpověď, pak podle podmínek v bodě VI bude připojen nový Hráč živě k televiznímu programu a tak dále až do skončení pořadu. Organizátor předloží nově připojenému Hráči buď nevyřešenou otázku, nebo novou otázku.

6.3. Cena, tj. částka peněz nabízených jako Cena, se na obrazovce zobrazí společně s otázkou. Není-li otázka vyřešena v době, který jí byl přidělen – v časovém intervalu, který je stanoven Organizátorem,

- cena nebude udělena. Pokud během vysílání televizního programu není správně zodpovězena žádná otázka některým z Hráčů, nebude v průběhu televizního programu udělena žádná cena.

6.4. Cenu nelze převést na někoho dalšího. Platba bude vyplacena výhradně určenému vítězi poté, co byla dána správná odpověď.

6.5. Volající, který odpoví spravně na otázku ve studio, bude mít možnost vyhrát pouze 3x v jednom měsíci. Přesný počet výher v každém měsíci, se bude evidovat u každého výherce, podle jeho jména a telefonního čísla. Vyplacené budou pouze první 3 částky v daném měsíci.

6.6. Během Kola (jedno "Kolo" představuje čas, který uplynul od výběru Hráče do doby dalšího výběru Hráče), Organizátor náhodně vybere do vysílání jednoho z kupujících služby (dále jen " Vybraný Hráč ").

6.7. Specifikace výběru soutěžícího:

Během výběrového procesu je každému volání přiřazeno číslo náhodně vygenerované bez zásahu člověka, které je větší než 0, ale menší než 1. Na konci tohoto Kola bude Organizátor kontaktovat telefonicky kupujícího, jehož telefonátu bylo přiřazeno nejnižší číslo. Tím se stane Vybraným Hráčem a bude spojen do vysílání pro zodpovězení otázky. Je to Organizátor, který rozhodne, kdy Kolo skončí.

6.8. Po skončení Kola zastaví počítačový systém vstupy do tohoto Kola. Nová hra / nová šance je k dispozici hned v dalším Kole pro zákazníky Služby bez ohledu na to, zda Vybraný Hráč vstoupil do televizního programu v předchozím Kole nebo ne. Proto se výběru možných hráčů pro dané kolo účastní pouze kupující služby. Pokud vysílání televizního vysílání skončí před koncem Kola, pak bude pozastaveno až do začátku dalšího vysílání, kdy bude Kolo pokračovat.

6.9. Vybraného Hráče zavolá Organizátor na telefonní číslo, ze kterého zakoupil službu a požádá ho, aby zůstal na lince. Poté je živě připojen do televizního programu. Pokud se z jakéhokoli důvodu nemůže Organizátor spojit s Vybraným Hráčem na telefonním čísle, ze kterého zakoupil službu, včetně - ale nikoliv výhradně - obsazeného telefonu, hlasové schránky nebo je zapojen záznamník a / nebo je telefonní spojení z jakéhokoli důvodu přerušeno, pak je vybrán další zákazník služby, s telefonním číslem, kterému bylo přiděleno druhé nejnižší číslo, a poté bude vyzván ke vstupu do vysílání.

Organizátor neodpovídá za jakékoliv technické chyby v síti, telefonních linkách nebo kvalitě přenosu hlasu, které by mohly negativně ovlivnit nebo dokonce znemožnit připojení Vybraného Hráče k TV studiu, a tím i jeho účast na hře způsobem, který odpovídá technickým normám televizního programu.

6.10. Pokud hráč správně neodpoví, potom, jak již bylo uvedeno výše, bude vybrán nový kupující Služby z dalšího Kola. Pokud nově zvolený Hráč odpoví na otázku správně, končí Kolo s tím, že cena bude udělena Vybranému Hráči, který odpověděl na otázku správně. Pokud nikdo správně neodpoví, moderátor zvolí novou otázku nebo ukončí televizní program.

6.11. Pokud Vybraný Hráč odpoví správně na otázku (dále jen "Vítěz"), pak Vybraný Hráč získá cenu, kterou nabízí Organizátor (dále jen "Cena").

VII. Další podmínky k obdržení Ceny

7.1. V případě vítězství musí Vítěz do 72 hodin po ukončení TV programu poskytnout Organizátorovi potřebné osobní údaje (zejména bankovní účet). Během hovoru, musí Vítěz Organizátorovi prohlásit, že je vlastníkem předplacené karty nebo předplatného telefonního čísla, ze kterého zakoupil Službu a účastnil se propagační akce (dále jen "Důkaz").

7.2. Odmítnutí sdělovat údaje nebo jen jejich část a / nebo nepřítomnost důkazů automaticky vede ke ztrátě práva nároku na cenu.

7.3. Cena nebo práva na její uplatnění nelze převést na třetí osobu. Výhry v Soutěži podléhají zdanění ve smyslu platných právních předpisů a výhercům se poukazují zpravidla do 30 dnů od data vysílání Pořadu, ve kterém tuto výhru získali, nejpozději však 90 dnů od data vysílání daného Pořadu. Organizátor neodpovídá za neschopnost zaplatit cenu v důsledku nesprávných údajů sdělených Vítězem.

7.4. Nemůže-li se Organizátor po třech pokusech spojit s Vítězem a Vítěz nekontaktuje zákaznickou službu během 30 (třiceti) dnů od doby vysílání, ve kterém vyhrál, pak Vítěz ztratí nárok na cenu.

7.5. V případě jakéhokoliv sporu týkající se pochybností o osobě Vítěze se považuje za Vítěze osoba, která je oprávněným vlastníkem telefonního čísla a která tuto skutečnost Organizátorovi prokáže.

7.6. Organizátor nese náklady na provedení bankovního převodu. Jiné možné výdaje nelze Organizátorovi účtovat.

7.7 Hráč, jeho rodinní příslušníci a osoby žijící spolu s Hráčem ve stejné domácnosti mohou získat (všichni  dohromady) maximálně 3 výhry  za kalendářní měsíc bez ohledu na to, na kterém televizním kanálu je Propagace vysílána nebo byla vysílána.

VIII. Obecné podmínky

8.1. Organizátor si vyhrazuje právo upravit pravidla Propagace, účast a šance na účast ve Hře. Organizátor se zavazuje, že sdělí změny spotřebiteli podobným způsobem, jakým byla Propagace oznámena.

8.2. Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit z Propagace a z jakéhokoli budoucího programu Propagace, a tím neposkytnout šanci zúčastnit se hry, spotřebiteli, který:

- nesplňuje podmínky účasti na Propagaci nebo nesplňuje výše uvedené podmínky a chce se stát Hráčem;

- poskytl chybné osobní údaje nebo údaje třetí osoby;

- nemůže prokázat, že je vlastníkem telefonního čísla (ze kterého byl hovor uskutečněn);

- nenakoupil Službu;

- pokud již se stane Hráčem a je připojen živě v televizním programu, neodpovídá správně na otázky Organizátora;

- chová se způsobem, pro který je třeba jeho vstup do pořadu ukončit (například je vulgární);

IX. Technická realizace služby a hry

Podmínky účasti na Propagaci byly vytvořeny v souladu s platnými právními předpisy. Služba a Propagace podléhají právu České republiky.

9.1 Ochrana osobních údajů

Zakoupením služby kupující bere na vědomí, že Organizátor a poskytovatel služby jsou oprávněni zpracovávat a shromažďovat jeho osobní údaje, a to pouze v rozsahu nezbytném k plnění smlouvy a účasti ve Hře, a to osobní údaje, které kupující sám dodá Organizátorovi a poskytovateli služby, a to pouze po dobu nezbytně nutnou k plnění smlouvy. Žádné jiné osobní údaje kupujícího zpracovávány nebudou. Toto ujednání se týká jak kupujícího - podnikatele tak i spotřebitele a vztahuje se jak na zakoupení Služby tak i na účast ve Hře. Kupující služby bere na vědomí, že Organizátor a poskytovatel služby mají oprávněný zájem na tomto zpracování osobních údajů, resp. zpracovávání osobních údajů je třeba k plnění smlouvy o zakoupení služby. Kupující je oprávněn kdykoliv vyzvat Organizátora, aby přestal zpracovávat jeho osobní údaje a ten je povinen zpracovávání osobních údajů bez sankce bezodkladně ukončit (týká se osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu se zpracováváním osobních údajů).

Bližší podmínky zpracování osobních údajů v důsledku zakoupení Služby jsou uvedeny na těchto intenetových stránkách: https://shop.tyden.cz/ochrana-osobnich-udaju.html. 

9.2 Omezení odpovědnosti

Organizátor nenese odpovědnost za:

i) technické výpadky v televizním přenosu či telefonních spojeních;

(ii) neposkytnutí plnění v důsledku poskytnutých chybných údajů; 

X. Ustanovení na ochranu spotřebitele

10.1. Kupující Služby souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

10.2. Shora uvedená cena telefonního hovoru je kupní cenou čtvrtletního předplatného digitálního časopisu Sedmička a zahrnuje veškeré daně a poplatky.

10.3. Kupující nemá právo odstoupit od smlouvy ohledně zakoupení předplatného, a to s ohledem na zákonnou výjimku u časopisů.

11.4. Poskytovatele časopisu je:

EMPRESA MEDIA, a.s. Mikuleckého 1309/4, 147 00 Praha 4 - Braník
Dodavatel je plátcem DPH.
IČ: 26418011
DIČ: CZ26418011

Kontaktní údaje
Telefon: +420 222 994 110, +420 222 994 199
Fax: +420 222 994 042

Email
obchod(zavináč)tyden.cz
Na emaily odpovídáme ve většině případů do 24 hodin, nejpozději do 3 pracovních dnů.

Bankovní spojení

Raiffeisenbank a.s. 5383200001/5500
Raiffeisenbank a.s. 5383200028/5500

Adresa pro reklamace
EMPRESA MEDIA, a.s. Mikuleckého 1309/4, 147 00 Praha 4 - Braník
Telefon: +420 222 994 110, +420 222 994 199

10.5. Smlouva je uzavřena provedením telefonátu. Pro poskytnutí služby je třeba provést registraci, jak je shora uvedeno.  

10.6.1 Spotřebitel může právo z vadného plnění uplatnit u soudu, vytkl-li vadu zciziteli bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost věc prohlédnout a vadu zjistit, a to buď označením vady nebo oznámením, jak se projevuje. Vadu lze vytknout do šesti měsíců od převzetí předmětu plnění.

10.6.2. Nemá-li věc sjednané vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

10.6.3. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

10.6.4. Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

10.6.5. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může spotřebitel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

10.6.6. Práva z vady časopisu se uplatňují u u poskytovatele čaospisu. Práva z vady zakoupení (tj. poskytnutý kód by neumožňoval získání časopisu nebo volající kod vůbec neobdrží) se uplatňují u Organizátora. 

10.6.7. Zvláštní ustanovení reklamace předplatného

Předmětem reklamace je nedodání výtisku, dodání neúplného nebo nečitelného výtisku, případně nevložení přílohy.

Reklamace je možno uplatnit v oddělení předplatného, a to bez zbytečného odkladu.


Zákonná práva spotřebitelů nejsou ustanovením tohoto článku dotčena. Rozsah, podmínky a způsob uplatnění odpovědnosti za vady periodického tisku se pro spotřebitele řídí ustanovením § 2161 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Kontakt na oddělení předplatného
Oddělení předplatného vyřizuje veškeré objednávky a platby. V případě dotazů či problémů je můžete kontaktovat v pracovních dnech v době od 8.00 do 17.00 hodin:

Telefon: 222 994 111, 222 994 100
Fax: 222 994 042
E-mail: predplat(zavináč)tyden.cz

Kontakty na Organizátora pro uplatnění vad ze zakoupení:

Telefon: 283 025 025 (lze volat od pondělí do pátku od 09:00 do 16:00
E-mail: rychlahra@calltv.com

10.6.8. Postup reklamace předplatného
Reklamaci je nutné uplatnit u prodávajícího bezodkladně. Zákazník pošle na shora uvedneou emailovou adresu následující údaje: své jméno a příjmení, e-mailovou adresu zákazníka, popis vady a případně další doplňující informace. Zákazník je povinen poskytnout prodávajícímu veškerou nutnou součinnost pro vyřešení reklamace.

10.6.9. Vyřízení reklamace
Prodávající posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace je podle zákona č. 634/1992 Sb. 30 dnů.

V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu přiměřených nákladů spojených s reklamací.

10.6.10. Digitální obsah časopisu bude plně funkční pro čtení na běžných zařízení kupujícího (např. počítač, notebook, tablet, smartphone).

10.6.11. Smlouvu je možné uzavřít v českém jazyce.

10.6.12. V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

10.7. Kupující časopisu a účastník ve hře je rovněž označován v těchto podmínkách jako “kupující”, “volající”, “hráč”.